Wycenę i księgowanie instrumentów finansowych spółka musi opisać w polityce rachunkowości

podmiot gospodarczy z o.o. odkąd tego roku
podlega obowiązkowi badania sprawozdania. Kupiła w
czerwcu 2015 r. obligacje Skarbu Państwa
pięcioletnie i traktuje je jako lokatę
krótkoterminową. jakże wyceniać obligacje? Jak
wybór wyceny będzie wpływał na wynik
finansowy? Jaka będzie wycena na dzień bilansowy
2015 r., jeżeli nie zostaną sprzedane do
końca roku?


brak podanego kodu w bazie